Uczeń, szkoła, dom. Raport z badań kontekstowych 2011 | Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkół podstawowych
 

Uczeń, szkoła, dom. Raport z badań kontekstowych 2011

Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej
Uczeń, szkoła, dom iko
Raport z badań
pod redakcją Barbary Murawskiej i Małgorzaty Żytko

Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego: Badania uwarunkowań zróżnicowania
wyników egzaminów zewnętrznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych

Warszawa 2012

"Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie."

okladka_raport_kontekstowy2.jpg

Wstęp

Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego: Badania uwarunkowań zróżnicowania
wyników egzaminów zewnętrznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych

Efektywność kształcenia na pierwszym etapie edukacji w szkole podstawowej to pierwszy sygnał dla władz
oświatowych, nadzoru pedagogicznego, nauczycieli i rodziców pozwalający ocenić, na ile system edukacji
realizuje wyznaczone cele i zadania oraz czy uzyskiwane rezultaty edukacyjne są bliskie tym zamierzeniom. Czy
osiągane są rzeczywiście takie efekty, na jakich nam zależy, czy też szkoła staje się miejscem ograniczania
rozwoju dzieci? Jakie czynniki mają decydujący wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów? Jakie możliwości
aktywności poznawczej stwarza szkoła? Jakie umiejętności są rozwijane, a jakie ograniczane? Odpowiedzi na te
pytania poszukiwaliśmy w badaniach trzecioklasistów realizowanych w ciągu 6 lat.
W latach 2006-2011 w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej był realizowany projekt badawczy, współfinansowany
przez Europejski Fundusz Społeczny pod tytułem: Badanie podstawowych umiejętności uczniów
trzecich klas szkoły podstawowej, którego celem było zebranie informacji na temat poziomu umiejętności
językowych i matematycznych uczniów kończących I etap kształcenia, a także ich uwarunkowań: szkolnych
i związanych ze środowiskiem rodzinnym dzieci. Stanowił on część dużego projektu CKE: „Badania uwarunkowań
zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych” komponentu III.1, Działania 3.2 „Rozwój systemu
egzaminów zewnętrznych”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Program Operacyjny „Kapitał
Ludzki (POKL)”.
Podstawowym zadaniem projektu było stworzenie narzędzia polityki edukacyjnej, pozwalającego na systematyczne
i ciągłe doskonalenie jakości funkcjonowania szkoły na pierwszym etapie

Spis treści

Wstęp 6
Rozdział 1. Umiejętności językowe uczniów kończących klasę trzecią 10
Rozdział 2. Umiejętności matematyczne uczniów kończących klasę trzecią 72
Rozdział 3. Motywacja do nauki
129
Rozdział 4. Środowisko szkolne dziecka 161
Rozdział 5. Środowisko rodzinne a umiejętności uczniów 174
Rozdział 6. Konteksty osiągnięć uczniów B. Kondratek 187
 
Czas wykonywania: 0.03 s