| Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkół podstawowych
 

Stereotypy nauczycielskie

Co to są stereotypy?

Stereotyp (z gr. stereos – „przestrzenny”, typos – „wzorzec”, „odcisk”) – konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy (zwykle uproszczony), emocjonalny i behawioralny (związany z zachowaniem), zawierająca pewne fałszywe przeświadczenie, dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych...

Stereotypy mogą być negatywne, neutralne lub pozytywne, chociaż najczęściej spotykamy się z wyobrażeniami negatywnymi. Stereotyp jest przekonaniem zbiorowym, tzn. jest to przekonanie żywione przez pewna grupę ludzi.

Źródło: Wikipedia

Skąd się biorą nauczycielskie stereotypy?

Stereotyp przyjęty może być przez jednostkę w wyniku własnych obserwacji, przejmowania poglądów innych osób, wzorców przekazywanych przez społeczeństwo, może być także wynikiem procesów emocjonalnych (np. przeniesienia agresji).

Źródło: Wikipedia

Można podejrzewać, że nauczycielskie stereotypy są przede wszystkim odbiciem cudzych poglądów – osób przygotowujących (przed laty) nauczycieli do zawodu w procesie kształcenia, starszych kolegów, … , a w mniejszym stopniu własnych doświadczeń czy społecznych wyobrażeń o edukacji.

W ramach projektu: Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej w 2006 oraz 2008 roku przeprowadzono badania ankietowe nauczycieli klas trzecich, w których wzięło udział odpowiednio 137 oraz 262 nauczycieli nauczania początkowego. Podczas tych badań nauczyciele ustosunkowywali się do podanych w ankiecie stwierdzeń w czterostopniowej skali: zdecydowanie się zgadzam (++), raczej się zgadzam (+), raczej się nie zgadzam (–), zdecydowanie się nie zgadzam (– –). To rozkład ich opinii prezentowany jest na przytaczanych diagramach. Dokonano podziału na Stereotypy matematyczne i Stereotypy językowe, w zależności od tego do jakich stwierdzeń odnoszą się.

Stereotypy ogólne

Czy  w szkole są potrzebne pytania? Kto powinien je zadawać? Dlaczego? Odpowiedzi wydają się być może oczywiste, ponieważ Dzieci muszą wiedzieć, kiedy pytać. Warto jednak poddać refleksji to stwierdzenie. Robi to Alina Kalinowska, która jest autorką także kolejnych artykułów.

Często proponowanym przez nauczycieli rozwiązaniem problemu ucznia, który sprawniej niż pozostali poradził sobie z wyznaczonym zadaniem, jest propozycja: Poczekaj, aż inni skończą. Generuje ona jednak wiele niepożądanych i często nieuświadamianych przez nauczycieli skutków. Warto o nich wiedzieć.

Zadania nietypowe najczęściej są oznaczone w podręczniku jako coś odbiegającego od pozostałych propozycji. Określane są jako trudne i przeznaczone jedynie dla niektórych. W powszechnym przekonaniu nauczycieli Zadania nietypowe nie są dla słabych uczniów. Tymczasem możliwość zajmowania się tymi zadaniami stymuluje tworzenie przez wszystkich uczniów osobistych strategii postępowania, odpowiednich do aktualnego poziomu myślenia matematycznego każdego z uczniów.

Często można spotkać się ze stwierdzeń, że chłopcy bywają niezdyscyplinowani, pojawiają się problemy dotyczące ich zachowania, a więc nie zawsze potrafią dostatecznie skorzystać z oferty edukacyjnej, jaką proponuje szkoła. Dziewczynki natomiast postrzegane są jako grzeczne, staranne, łatwo się przystosowują, generalnie nie sprawiają większych kłopotów w szkole. Czy takie myślenie ma jakieś racjonalne uzasadnienie? – zastanawia się nad tym M. Żytko w artykule Staranne dziewczynki.


 
Czas wykonywania: 0.10 s